პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი)

   

                      

  ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

  პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

  ბუღალტრის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

       ექთნის  თანაშემწის  მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა       2015 წელი

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის