პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

27-02-2017

2017წლის  27 თებერვალს ,'' გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები გაეცნენ  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზას, შემდგომი საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების  მიზნით.

20-01-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ში ჩატარებული   მოდოფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგის ანალიზის   განხილვა.

12-01-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''სში ჩატარდა  მოდოფიცირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგი

28-02-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის   ბიბლიოთეკა შეივსო თანამედროვე ლიტერატურით 

22-02-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის აუდიტორიები აღიჭურვა სწავლებისა და სწავლისთვის აუცილებელი ახალი ინვენტარით.

12-01-2017

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის დირექტორის  2017წლის 12 იანვარს #01-გ  ბრძანებით, დამტკიცდა ერთწლიანი განვითარების  გეგმა 2017წლის სექტემბრიდან   2018წლის სექტემბრამდე.


29-12-2016

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის  პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა კითხვარების  დამუშავება და ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმები.

28-12-2016

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასწავლებლებმა შეავსეს  ,, კითხვარი მასწავლებლებისთვის " 

27-12-2016

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-2,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

26-12-2016

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-1,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის