პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

22-03-2016

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიული  სტუდენტები  ჩაებნენ კულტურულ აქტივობაში.

24-02-2016

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''სმა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებისთვის ფაქტობრივ მისამართზე  გაზარდა  ინვენტარის რაოდენობა. 

18-01-2016

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის დირექტორის  2016წლის 18 იანვარს #02-გ  ბრძანებით, დამტკიცდა ერთწლიანი განვითარების  გეგმა 2016წლის სექტემბრიდან   2017წლის სექტემბრამდე.


18-01-2016

2016წლის 18  იანვარს, პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში შევიდა ცვლილება. 

28-12-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-2,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

28-12-2015

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასწავლებლებმა შეავსეს  ,, კითხვარი მასწავლებლებისთვის " 

25-12-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს  ,,კითხვარი-1,  პროფესიულ სტუდენტთათვის''.

01-12-2015

2015წლის  1   დეკემბერს  '' გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები  გაეცნენ შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზას .

02-11-2015

2015წლის  2 ნოემბერს  ''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები იმყოფებოდნენ. შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე.   

21-10-2015

2015წლის  21ოქტომბერს  შპს გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+ის  ექთნის თანაშემწის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები  შპს ,,ჯეო ჰოსპიტალს " გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო  ცენტრის  ბაზაზე   იმყოფებოდნენ.

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის