პროფესიული კოლეჯის კურსდამთავრებულები კერძო სექტორში დასაქმდნენ.

ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის 
შესახებ  15 აგვისტო 2013 წელი

 

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ 2017წლის 15 აგვისტო

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 2018წლის 1 მარტი

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლის შესახებ 2018წლის 1 მაისი

01-10-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიან კოლეჯი+"სში პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო წელი დაიწყო! 
 პროფესიულ სტუდენტებს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა კოლეჯი+ის დირექტორმა ნანა  ბეროშვილმა.

01-10-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"სში შედგა   მასწავლებლებთან სამუშაო შეხვედრა,  სამომავლო გეგმების დასახვის მიზნით.

01-10-2014

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"სში  შეივსო ბიბლიოთეკის წიგნათი  ფონდი.

15-09-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"სში  განახლდა  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

16-07-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის  პროფესიულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 30% დღევანდელი მდგომარეობით დასაქმებულია კვალიფიკაციის  შესაბამისად.

03-07-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+" სში შედგა  დაწესებულების პერსონალის სამუშაო შეხვედრა.

26-06-2015

''გურჯაანის  მრავალპროფილიანი კოლეჯი+''ის  მასწავლებლებმა შეავსეს  ,, კითხვარი მასწავლებლებისთვის " 

09-06-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის პროფესიულ  სტუდენტებმა  შეავსეს   გამოკითხვის ანკეტები.

02-06-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"სმა წარადგინა  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული კოლეჯის თვითშეფასების კითხვარი.  

05-05-2015

''გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"ის   ბიბლიოთეკა შეივსო თანამედროვე ლიტერატურით.

 
 

 

 შეიქმნა შ.პ.ს ,,გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +"ის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ბიბლიოთეკა

მასწავლებლებისთვის  კითხვარი

კითხვარი-1 პროფესიულ სტუდენტთათვის

კითხვარი-2 პროფესიულ  სტუდენტთათვის